Cải tiến lớn nhất của Firefox 16.0 Alpha 1 nằm ở tốc độ lướt web và xử lý JavaScript.Về giao diện đồ họa, Firefox 16.0 Alpha 1 vẫn chưa có sự đột phá gì so với các phiên bản trước.


[You must be registered and logged in to see this link.]
Tuy chiếm nhiều bộ nhớ hơn [You must be registered and logged in to see this link.]khi mở nhiều thẻ song Firefox 16.0 Alpha 1 lại xử lý JavaScript nhanh hơn khá nhiều.


Kết quả chẩn đoán hiệu năng xử lý JavaScript với hai dịch vụ V8 Benchmark Suite và SunSpider Benchmark đã cho thấy điều này.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Firefox 16.0 Alpha 1
Firefox 13.0
Firefox 16.0 Alpha 1
Firefox 13.0
Ở bài kiểm tra khả năng nhận dạng chính xác các phần tử HTML5, Firefox 16.0 Alpha 1 đạt điểm số 346 (9 điểm thưởng), nhiều hơn 1 điểm so với Firefox 13.0.Không những thế, Firefox 16.0 Alpha 1 nay hỗ trợ giao thức SPDY/3.

So với SPDY, SPDY / 3 có một số cải tiến về các thông số kỹ thuật. Khi truy cập những trang web sử dụng giao thức SPDY/3 (hiện vẫn còn khá ít), Firefox 16.0 Alpha 1 sẽ tải trang nhanh hơn trước khá nhiều.Một thay đổi nhỏ nữa trong Firefox 16.0 Alpha 1: Tùy chọn Don’t load tabs until selected (không tải các thẻ cho đến khi chọn chúng mỗi khi khởi động lại trình duyệt) chuyển từ dưới hộp Startup trong thẻ General sang thẻ Tabs. Nếu đánh dấu tùy chọn này, tốc độ khởi động lại trình duyệt sẽ nhanh hơn.
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[b][b][b][b][b][b][b]Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]n[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]