Ghost Windows 7 Professional SP 1 build 7601 (x86)


Thông tin:
Được làm từ bản Win 7 Pro 32bit Sp1 gốc của MS, chưa update cũng như
chưa cài bất kỳ phần mềm nào để bạn tự quyết định, tinh chỉnh và tắt một
số dịch vụ của hệ thống, bản này gần như giống cài lại bằng đĩa nhưng
tự nhận driver và được tinh chỉnh tối ưu, tăng hiệu suất hoạt động đáng
kể cũng như đảm bảo tính ổn định.

Công cụ: Dùng SPAT 6.0.9.9 + EasyDriver 5.10 Win 7 x86

Thông tin hình ảnh:Cấu hình tối thiểu


- RAM 1gb
- VGA 128mb ( dùng aero )
- CPU Pen4 2.4ghz
- HDD 15gb
Dung lượng bản ghost: 3.12GB

Download + MD5:

[You must be registered and logged in to see this link.]
GHO 66D4AE6C - 1D7C2364 - A112D8BD - 44915F39
001 6C3FFE98 - 110F6569 - 709288A0 - C1A7DED1
002 1BE208CB - 72EA8FD8 - AA34425E - E016C1A0
003 C9FC0E4F - 7768D528 - 53EB1EC6 - F06E945F
004 3C680F73 - B620CF15 - E00CE215 - 0651574B
005 D6EAD94D - 0B37EA4E - 3CC65CD2 - 0225CE80
006 21D8FB2A - A855CB5C - 6F3BA70D - 08E0DE2F
007 19338BAE - 7404148C - 9AF469DC - 2DFC3E4C
008 F31CAA9D - 8C16E666 - E6A757A3 - 1C8E1939
009 D7BD4655 - FB258B54 - 17AB83B5 - EF4B072D
010 1E17C505 - B5DE8239 - 70E26904 - 16B5832F
011 700DEB96 - 9E447ECF - 75EB7A2C - 74AB5417
012 610A4979 - 3FCA3D87 - F36C9A30 - DC7D224B
013 0158B5F8 - CD7F6CC7 - 7B1E8F0E - 30662BE7
014 8330778B - 5598B595 - C19C1993 - 2F32DFEA
015 B9CC2714 - F15600EF - AC3931F0 - 6B89E55B
016 CDB9EBED - 1DCB59D7 - 912D064A - E1A6C43A
017 4C257CD2 - 30029DF9 - 4873F9A4 - 0296F2F5
Dùng FFSJ để check + nối MD5
Ai chưa có thì link
[You must be registered and logged in to see this link.]