[You must be registered and logged in to see this link.]

Chỉ một ngày sau khi Microsoft xác nhận đã hoàn tất quá trình phát triển
Windows 8, một phiên bản dành cho doanh nghiệp của hệ điều hành mới này
đã bị rò rỉ trên mạng Internet.


[You must be registered and logged in to see this link.]

Theo kế hoạch, các khách hàng doanh nghiệp tham gia chương trình
Microsoft Software Assurance sẽ bắt đầu được tải bản Windows 8
Enterprise từ ngày 16/8 (15/8 đối với các khách hàng có tài khoản MSDN
hay Technet). Phiên bản Windows 8 bị rò rỉ được gắn mã N và nó không
được cài sẵn phần mềm Windows Media Player. Đây là kết quả từ một phán
quyết của Ủy ban châu Âu đưa ra hồi năm 2004, trong đó yêu cầu Microsoft
phải phát triển thêm một phiên bản Windows không có Windows Media
Player.

Microsoft không đưa ra bình luận gì về vụ việc rò rỉ bản Windows 8 Enterprise.

Một vài hình ảnh sau khi cài đặt.


[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]link torrent 64 bit:
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]