[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
Kể từ phiên bản 5.25, Easy DriverPacks chính thức đổi thành Universal Driver Assistant.

Đây là phiên bản mới nhất Universal Driver Assistant 5.26 (15/07/2012)

Universal ổ Trợ lý v5.26 (XP Edition, 32)

Môi trường ứng dụng: 32 (x86), Windows XP, tương thích với 32-bit (x86) Windows Server 2003
File: [You must be registered and logged in to see this link.]
MD5: 4507f95cd08cf1c13b1cae55a52f9b35


Universal ổ Trợ lý v5.26 (Win7 Edition, 32)

Môi trường ứng dụng: 32 (x86) Windows 7
File: [You must be registered and logged in to see this link.]
MD5: 34bf8934199880f97c81466832cc76d7


Universal ổ Trợ lý v5.26 (Win7 Edition, 64)

Môi trường ứng dụng: 64 (x64) Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File: [You must be registered and logged in to see this link.]
MD5: 3ba8c781277f2a72367e7664ec8f36a5


Các cập nhật mới ở phiên bản này:

[20120715] 万能驱动助理 v5.26(XP 专版,32位):

1、【显卡】更新 AMD Radeon HD 6000/7000系列显卡催化剂驱动12.6版
2、【显卡】更新 nVIDIA NF6-GTX680M/ION平台全系列显卡整合驱动301.42版
3、【显卡】更新 Intel英特尔Core i3/Core i5/Core i7系列芯片组显示驱动6.14.10.5415版
4、【显卡】增加 ThinkCentre A51 显卡驱动6.14.10.4497版
5、【声卡】更新 VIA威盛HD系列音频芯片驱动6.0.01.10500版
6、【声卡】增加 联想天逸F40 ADI声卡驱动5.10.01.4156版
7、【声卡】增加 DELL 740 系列 IDT声卡驱动5.10.0.5143版
8、【网卡】更新 Intel英特尔 PRO100/1000系列网卡驱动17.1版
9、【无线网卡】更新 ATHEROS AR5xxx/AR9xxx系列无线网卡驱动10.0.0.54版
10、【其他设备】增加 AMD TVCard NSP/SP电视卡驱动6.14.10.6319版
11、【其他设备】更新 Texas Instruments USB 3.0 Controller 1.12.24.0版
12、【其他设备】更新 NEC USB 3.0 Host Controller Driver v2.1.36.0版
13、【其他设备】新增 Renesas USB 3.0 Host Controller Driver v3.0.20.0版
14、【其他设备】更新 Etron EJ168 USB 3.0 Host Controller Driver v1.00.0000.0113版


[20120715] 万能驱动助理 v5.26 (Win7 专版,32位 & 64位):


1、【显卡】新增 SONY部分机型的 ATI双显卡系列驱动8.862.4.4000版
2、【显卡】新增 清华同方K48C 48H系列 双显卡驱动8.17.12.6601版
3、【显卡】新增 联想ThinkPad E420 系列双显卡驱动8.951.0.0000版
4、【显卡】更新Intel英特尔Core i3/Core i5/Core i7系列CPU显示驱动8.15.10.2761版
5、【显卡】更新 AMD Radeon HD 6000/HD 7000系列显卡催化剂驱动12.6版
6、【显卡】新增Dell Inspiron SE 7520 AMD 显卡驱动8.951.0.0000版
7、【声卡】新增DELL 740 系列 IDT声卡驱动6.10.0.5866版
8、【声卡】新增Dell Inspiron 14z 5423 IDT声卡驱动6.10.0.6393版
9、【声卡】新增Dell Inspiron SE 7520 Conexant HD 声卡驱动8.54.29.0版
10、【声卡】更新 VIA威盛HD系列音频芯片驱动6.0.01.10500版
11、【网卡】更新 Intel英特尔 PRO100/1000系列网卡驱动17.1版
12、【网卡】更新 Broadcom博通NetLink BCM5784/BCM5785/BCM57780/BCM57790网卡驱动15.2.0.5版
13、【无线网卡】新增 Realtek瑞昱RTL8723AE 无线网卡驱动2002.4.0518.2012版
14、【无线网卡】更新 Realtek瑞昱RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE无线网卡驱动1005.37.0509.2012版
15、【无线网卡】更新 ATHEROS AR5xxx/AR9xxx系列无线网卡驱动10.0.0.55版
16、【磁盘驱动器】更新 Intel英特尔Rapid Storage Technology驱动11.2.0.1006版
17、【其他设备】更新 Intel USB 3.0 Controller 1.0.5.235版
18、【其他设备】更新 Texas Instruments USB 3.0 Controller 1.12.24.0版
19、【其他设备】更新 NEC USB 3.0 Host Controller Driver v2.1.32.0版
20、【其他设备】更新 Renesas USB 3.0 Host Controller Driver v3.0.20.0版
21、【其他设备】更新 Etron EJ168 USB 3.0 Host Controller Driver v1.00.0000.0113版

Để nguyên tiếng Trung Quốc (Các bạn tự dịch cho chính xác nhé! ^^)

Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]