Mình xin hướng dẫn các bác tạo bản quyền cho XP ko cần crack hay serial gì hết các bác làm theo hướng dẫn sau:
1)Mở notepad lên
2)Copy đoạn code bên dưới:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"CurrentBuild"="1.511.1 () (Obsolete data - do not use)"
"ProductId"="55274-640-7450093-23464"
"DigitalProductId"=hex:a4,00,00,00,03,00,00,00 ,35, 35,32,37,3 4,2d,36,34,30,2d,\
37,34,35,30,30,39,33,2d,32,33,34,36,34,00,2e,00,00 ,00,41,32, 32,2d,30,30,30,\
30,31,00,00,00,00,00,00,00,62,fc,61,4c,e0,26,33,16 ,05,d3,54, e7,a0,de,00,00,\
00,00,00,00,49,36,c2,49,20,47,0c,00,00,00,00,00,00 ,00,00,00, 00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,33,33,35,30,30,00 ,00,00,00, 00,00,00,65,10,\
00,00,74,99,dd,b0,f7,07,00,00,98,10,00,00,00,00,00 ,00,00,00, 00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ,c4,ae,d6, 1c
"LicenseInfo"=hex:e7,77,18,19,f8,08,fc,7d,e8,f 0,df ,12,6e,46, cb,3f,ad,b2,dd,b9,\
15,18,16,c0,bc,c3,6a,7d,4a,80,8b,31,13,37,5a,78,a2 ,06,c8,6b, b9,d9,dd,cc,6a,\
9c,c5,9b,77,aa,07,8d,56,6a,7c,e4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents]
"OOBETimer"=hex:ff,d5,71,d6,8b,6a,8d,6f,d5,33, 93,f d

3)Sau đó lưu file vừa tạo---> Ở mục Cửa sổ save as trong mục "Save as type" bạn chọn all file .Lưu tập tin bằng một cái tên bất kì nhưng phần mở rộng phải là .reg4)Đến đường dẫn mà đã lưu tập tin lúc nãy .Nhấp double click vào tập tin đó một hộp thoại hiện ra bạn chọn YES:
P/s:

Cách này có tác dụng trên Windows XP SP1, SP2 and SP3.