[You must be registered and logged in to see this link.]

Mình xin hướng dẫn các bác tạo bản quyền cho XP ko cần crack hay serial gì hết các bác làm theo hướng dẫn sau:
1)Mở notepad lên
2)Copy đoạn code bên dưới:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"CurrentBuild"="1.511.1 () (Obsolete data - do not use)"
"ProductId"="55274-640-7450093-23464"
"DigitalProductId"=hex:a4,00,00,00,03,00,00,00 ,35, 35,32,37,3 4,2d,36,34,30,2d,\
37,34,35,30,30,39,33,2d,32,33,34,36,34,00,2e,00,00 ,00,41,32, 32,2d,30,30,30,\
30,31,00,00,00,00,00,00,00,62,fc,61,4c,e0,26,33,16 ,05,d3,54, e7,a0,de,00,00,\
00,00,00,00,49,36,c2,49,20,47,0c,00,00,00,00,00,00 ,00,00,00, 00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,33,33,35,30,30,00 ,00,00,00, 00,00,00,65,10,\
00,00,74,99,dd,b0,f7,07,00,00,98,10,00,00,00,00,00 ,00,00,00, 00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ,c4,ae,d6, 1c
"LicenseInfo"=hex:e7,77,18,19,f8,08,fc,7d,e8,f 0,df ,12,6e,46, cb,3f,ad,b2,dd,b9,\
15,18,16,c0,bc,c3,6a,7d,4a,80,8b,31,13,37,5a,78,a2 ,06,c8,6b, b9,d9,dd,cc,6a,\
9c,c5,9b,77,aa,07,8d,56,6a,7c,e4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents]
"OOBETimer"=hex:ff,d5,71,d6,8b,6a,8d,6f,d5,33, 93,f d

3)Sau đó lưu file vừa tạo---> Ở mục Cửa sổ save as trong mục "Save as type" bạn chọn all file .Lưu tập tin bằng một cái tên bất kì nhưng phần mở rộng phải là .reg


[You must be registered and logged in to see this link.]

4)Đến đường dẫn mà đã lưu tập tin lúc nãy .Nhấp double click vào tập tin đó một hộp thoại hiện ra bạn chọn YES:


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

P/s:

Cách này có tác dụng trên Windows XP SP1, SP2 and SP3.