Demo mấy pic trước này!
Trích dẫn :

Link download:
Tổng cộng mấy Gb cơ Mình chia ra up dần
Girls Korean - 4share.vn

Girls Korean 1 - 4share.vn

Girls Korean 2 - 4share.vn

Girls Korean 3 - 4share.vn
Pass Unlock mặc định là : khatmau_sr


Nguồn: phienbanmoi